Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Podomácku.cz
Náměstí 3. května 1342
76302 Otrokovice
tel: +420 721 441 419
obchod(a)po-domacku.cz

VŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky internetového obchodu po-domacku.cz

Z důvodu nového daňového systému EU, doručování zásilek mimo ČR v režimu OSS , bude fakturováno dle sazby DPH dané země. Proto SK zákazníci musí počítat, že cena kvasnic se zvedne díky DPH, z 15% na 20%._

__________________________________________________________________________________________

Reklamace zboží: 

Na emailovou adresu obchod@po-domacku.cz zašlete níže uvedené informace. (popis průběhu reklamace naleznete ve spodní části této stránky). 

- číslo objednávky

- popis vady

Zboží je možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodů.

Reklamace a vrácené zboží zasílejte na adresu: Aleš Vítek  nám. 3 května 1342  765 02 Otrokovice

FORMULÁŘE:

Reklamační formulář:  stáhnout

Odstoupení od kupní smlouvy: stáhnout

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Aleš Vítek, IČO: 88600131, se sídlem Nad Stráněmi 4676, Zlín 76005,

podnikající jakožto fyzická  osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Zlína: č.j. MMZL ŽÚ 1318/2012/Kaf/5,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.po-domacku.cz.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování a provozovna č. 1: Aleš Vítek, nám. 3 května 1342, 765 02 Otrokovice,

provozovna č. 2: Míškovice 89, 768 52 Míškovice

adresa elektronické pošty: obchod@po-domacku.cz,

telefon: +420 721 441 419, +420 776 829 916Provozvona prodávajícího: Alkoholesence - nám. 3 května Otrokovice, 765 02 Otrokovice

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzická osoba Aleš Vítek, identifikační číslo : 88600131, se sídlem Nad Stráněmi 4676, Zlín 76005, podnikající jakožto fyzická  osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Zlína: č.j. MMZL ŽÚ 1318/2012/Kaf/5  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.alkoholesence.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.       V otázkách blíže neupravených kupní smlouvu či obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se tento smluvní vztah také zákonem o ochraně spotřebitele.

1.6.       Je-li kupujícím spotřebitel, rozumí se jím kupující, který je fyzickou osobou, jež uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné (podnikatelské) činnosti, mimo výkon svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby. Ostatní kupující, kteří nejsou spotřebitelem, vystupují ve vztahu k prodávajícímu v postavení podnikatele.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a rozhodným právem je právní řád České republiky

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Kupující je oprávněn provést objednávku zboží z e-shopu prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo bez předchozí registrace kupujícího.

2.2.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující tak odpovídá prodávajícímu v plném rozsahu za škodu způsobenou uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí sám kupující při registraci uživatelského účtu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a tyto údaje nesmí sdělovat třetí osobě. Prodávající tak nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.       Prodávající neodpovídá kupujícímu za funkčnost uživatelského účtu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů uživatelský účet funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná související práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků (např. e-mailem, telefonicky). Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího, a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem – proklikem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.).

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 356 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Prodávající prodává zejména Turbo kvasnice, kvasnice pro všechny druhy kvasů (ovocné, cukerné, obilné, medové i melasové), enzymy na zkapalňování plodů či přeměnu škrobů, dřevěné třísky pro dochucování lihovin, velké množství esencí pro dochucování lihovin, příslušenství k míchání alkoholu pomůže a potřeby pro filtraci a čištění lihovin.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Další informace o dopravě a platbě zboží jsou uvedeny zde: https://www.po-domacku.cz/Platba-a-doprava-a4_10.htm.

3.4.       Kupní smlouva je uzavřena následovně:

 1. Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu vloží kupující zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplní objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:
  1. Identifikační údaje kupujícího.
  2. Doručovací adresu pro doručení zboží.
  3. Druh a počet kusů objednávaného zboží.
  4. Způsob dopravy pro doručení zboží.
  5. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat a zaplatit “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru, když k závazné akceptaci objednávky a k uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky. Do doby doručení potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky je kupující oprávněn měnit či upravovat obsah objednávky prostřednictvím požadavku odeslaného na kontaktní e-mail prodávajícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká tedy až doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.       Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího.

3.8.       V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nebude prodávající schopen splnit, je prodávající oprávněn zaslat na kontaktní e-mail kupujícího nabídku s uvedením možných variant pozměněné objednávky a vyžádá si písemné stanovisko kupujícího k pozměněné objednávce. Pozměněná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení akceptace pozměněné objednávky ze strany kupujícího na kontaktní e-mail prodávajícího.

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.     

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na webové stránce ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.

4.2.       Z důvodu nového daňového systému EU a doručování zásilek mimo Českou republiku v režimu One Stop Shop (OSS), bude kupní cena obsahovat sazbu DPH dané země.  Proto kupující, kterému má být zboží doručeno do Slovenské republiky, bude za kvasnice platit kupní cenu včetně DPH ve výši 20 % (DPH se navýší z 15% na 20%).

4.3.       Kupní cena je konečnou výší kupní ceny, která obsahuje daň z přidané hodnoty, jakož i všechny další poplatky související s koupí zboží, a to výjimkou nákladů na dopravu zboží ve smyslu článku 4.3 OP. Tím však není dotčena možnost sjednání odlišné výše kupní ceny na základě předchozí individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

4.4.       Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na webových stránkách, přičemž náklady na dopravu jsou stanoveny pevnou částkou a jejich součástí jsou již zahrnuty náklady na balné a další náklady související s dopravou zboží. Prodávající je přitom oprávněn na webových stránkách zveřejnit hodnotu výše kupní ceny celkové objednávky zboží, od které je kupujícímu poskytována doprava zboží zdarma.

4.4. Kupní cenu a náklady na dopravu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. hotovosti v místě provozovny Alkoholesence (po-domacku.cz), na adrese nám. 3 května Otrokovice 765 02 
 2. Bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu ve prospěch bankovního účtu prodávajícího č. 670100-2209512604/6210, vedený u společnosti mBank s.A organizační složka  (dále jen „účet prodávajícího“);
 3. Bezhotovostně prostřednictvím platební systému aktuálně dostupného na webových stránkách.
 4. Dobírkou za poplatek, který se liší v závislosti na vybraném dopravci (např. u České pošty je poplatek 36,- Kč, u PPL 38,- Kč, u zásilky na Slovensko 25,- Kč, u dobírky dle smluvené dopravy 80,- Kč).

4.5..      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6..      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platebního systému (kartou on-line) je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, resp. systém online plateb.

4.7..      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8..      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající Aleš Vítek je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupní smlouvu je možné ukončit mimo jiné dohodou smluvních stran nebo odstoupením od kupní smlouvy v případech stanovených v obchodních podmínkách.

5.2.      Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

5.3.      Kupující podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se na zboží projeví vady, které na něm byly již při převzetí. Kupující podnikatel je tedy oprávněn uplatnit práva z vad pouze pro vady zboží, které mělo zboží při převzetí, nikoliv pro vady, které se objevily později. Zároveň se musí jednat o vady, které znemožňují využívat zboží ke stanovenému účelu.

5.4.      Má-li zboží vady, které jej znemožňují využívat ke stanovenému účelu, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy, žádat dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.5.       Ujednání odst. 5.6.- 5.13 se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem.

5.6.       Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.

5.7. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu obchod@po-domacku.cz, písemně na adresu doručování, prostřednictvím sms atd.), ve kterém uvede (jméno, příjmení, obchodní firma/název, adresa sídla, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu). Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný zde: stáhnout (není to však jeho povinností). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.8.       V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.7. vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neuvedl jinak. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9.       Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.10.     Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.11.     Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 5.6. odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:

 1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;
 2. v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 3. dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 4. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 5. dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 6. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 7. neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena
  v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 8. dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 9. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
 10. dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv
  o předplatném na jejich dodávání,
 11. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 12. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,
 13. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.
 • Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 12., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

 

 

 

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě že z důvodu technické chyby nebo omylu bude na e-shopu u zboží uvedena cena objektivně a zjevně nepřiměřená, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Je-li ovšem cena zboží objektivně a zjevně nepřiměřená, resp. výrazně nižší, než jsou obvyklé limity ceny zboží, je kupující povinen ujistit se u prodávajícího (např. telefonicky, e-mailem), zda tato cena skutečně platí. Pro vyloučení všech pochybností prodávající uvádí, že za cenu objektivně a zjevně nepřiměřenou se považuje cena zboží po slevě, která bude vyšší než 70 % z původní ceny zboží. . V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Prodávající zajišťuje doručení zboží kupujícímu prostřednictvím:

 1. Dopravy zboží zajišťované ze strany třetí osoby, kteří jsou uvedeni zde: https://www.po-domacku.cz/Platba-a-doprava-a4_10.htm.

6.2.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4.       Zboží, které je skladem prodávající odesílá zpravidla do 48 hodin po objednání. Doba dodání se odvíjí od zvoleného způsobu dopravy a dopravce. Standartně je zboží dodáváno do 48 hodin (v případě doručování do Slovenské republiky do 3 dnů) od předání zásilky přepravci. Nejpozději však bude zboží kupujícímu doručeno do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další informace o dopravě a platbě zboží jsou uvedeny zde: https://www.po-domacku.cz/Platba-a-doprava-a4_10.htm 1. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

7.3. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,
 4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
 7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

7.4.       Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odst. 7.3. písm. f), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv

7.5.       Odst. 7.2.4. – 7.2.7. se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně
 • Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží. ¨
 • Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 • Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 7.6. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 • Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 • Při koupi použitého zboží kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.
 • Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s návodem. Návod je kupujícímu zasílán
  u vybraných druhů zboží a také je uveden u některých druhů zboží na webovém rozhraní obchodu v sekci „Návody a popis zboží“. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
 • Veškeré vady zboží, které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, musí kupující podnikatel oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tzn. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, která nemůže být při řádné prohlídce zjištěna, kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání zboží kupujícímu.

7.10:  U zboží s uvedeným datem použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, na obalu zboží, je kupující oprávněn vytknout vadu do data použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, uvedené na tomto obalu zboží. Kupující musí dodržet podmínky skladování takového zboží. V případě reklamace tohoto zboží by kupující neměl obal zboží otevřít, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.

Práva z vadného plnění se dále nevztahují na zboží, u kterého uplynula doba použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doba, do které mý být zboží spotřebováno, uvedená na obale zboží.

7.15 ve vztahu k právu z vad podnikatele: V případě koupě zboží s uvedeným datem použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, na obalu zboží, musí kupující podnikatel vytknout vadu do data použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, uvedené na tomto obalu zboží. Kupující podnikatel musí dodržet podmínky skladování takového zboží. V případě reklamace tohoto zboží by kupující neměl obal zboží otevřít, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 7. odst. 7.2., nebo dodá-li prodávající jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 • Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo
  ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
 • K odstranění vady zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 8.3 a 8.4.,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy,
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  • Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
  • Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
  • Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  • Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 5. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 6. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 7. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 8. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  • Neoznámí-li kupující podnikatel vadu věc včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 1. REKLAMACE

  • Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit osobně v provozovně prodávajícího Alkoholesence (po-domacku.cz) na adrese nám. 3 května Otrokovice, 765 02 Otrokovice, nebo zasláním na adresu: Alkoholesence (po-domacku.cz), nám. 3 května Otrokovice, 765 02 Otrokovice. Kupující je také oprávněn uplatnit e-mailem na adrese: obchod@po-domacku.cz nebo telefonicky: +420 721 441 419, +420 776 829 916. Dle novely je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci kdekoli, kde je prodávající zastižen jakýmkoli způsobem.
  • Vady je nutné prodávajícímu oznámit s uvedením čísla faktury – daňového dokladu a s uvedením data jejího vystavení. V oznámení vad je nutno uvést jaké zboží či plnění vykazuje vady, v čem konkrétně vady spočívají a za jaký okolností se na předmětu plnění projevily. K oznámení vad může kupující využít reklamační formulář, který je dostupný zde: stáhnout
  • Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí 30 denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  • Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, fakturou – daňovým dokladem, případně předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno prodávajícímu, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.
  • U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
  • Při uplatnění reklamace má kupující spotřebitel práva dle čl. 3.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
  • Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
  • Prodávajaící a kupující se mohou dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:
 2. nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),
 3. není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,
 4. není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt, pokud se prodávající s kupujícím dohodli na prodloužení lhůty k reklamaci.

 • Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též písemné vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 • Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@alkoholesence.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4.    V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (to znamená zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

11.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici zde: https://www.po-domacku.cz/Ochrana-osobnich-udaju-GDPR-a4_15.htm

 

 1. RECENZE
  • Prodávající informuje kupujícího, že prodávající získal Modrý certifikát „Ověřeno zákazníky“ od obchodní společnosti Heureka Group.
  • Systém Ověřeno zákazníky funguje na každodenním přepočítávání kvality a počtu hodnocení robotem Heureky Group.
  • Pro získání certifikátu Ověřeno zákazníky je třeba, aby měl e-shop správně vložen skript a byl osloven skutečně zákazníky e-shopu. Poté je třeba mít dostatečný vzorek respondentů, a to za období posledních 180 dní, jelikož se sleduje aktuální kvalitu e-shopu.
  • Certifikát je získáván a odebírán automaticky na základě koeficientu počtu a kvality hodnocení. Modrý certifikát „Ověřeno zákazníky“ získávají ty e-shopy, které jsou zapojeny do služby Ověřeno zákazníky, mají skript správně vložen a za období posledních 180 dní získají dostatečný počet respondentů, a to v řádu desítek hodnocení. Zároveň pro získání certifikátu potřebuje e-shop minimálně 90% doporučení za posledních 90 dní. Následně pokud ve sledovaném období % doporučení klesne na 88 % a méně, je e-shopu certifikát automaticky odebrán.

14.. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.2.      Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4.     Kupní smlouva, resp. potvrzení objednávky je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky.

 

14.5.       Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Aleš Vítek,  nám. 3 května 1342,  765 02 Otrokovice, adresa elektronické pošty obchod@po-domacku.cz , telefon +420 721 441 419 , +420 776 829 916

14.7.     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.01.2023

 

 

Přílohy obchodních podmínek:

 

 

Předchozí verze obchodních podmínek:

Obchodní podmínky – platnost od 22.6.2015 do 23.1.2023

Odkaz na předchozí obchodní podmínky zde.

 


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ